سخنگوی نیروهای ضدتروریسم عراق: 80 درصد شرق موصل آزاد شده است