با توجه به این‌که خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است، اگر فرد بسیار گناه‌کاری مانند یزید توبه می‌کرد، آیا خداوند او را می‌بخشید؟