حضرت معصومه(س) دارای تمام صفات بندگان حقیقی خداوند بودند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی