حال و هوای نصف جهان؛ در سوگ درگذشت یار امام و رهبری