عکس خبری/ عملیات آزادسازی محلات شهر موصل از دست داعش