عکس خبری/ عملیات آزادسازی محلات شهر موصل از دست داعش

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی