مسعود بارزانی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی