مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز اسلامی سوئیس برگزار خواهد شد