ازدحام دوستداران آیت الله هاشمی رفسنجانی در درهای ورودی حرم مطهر امام (ره)