اقامه نماز بر پیکر یار دیرین به امامت رهبر معظم انقلاب/ تشییع پیکر آیت الله توسط مردم به سمت میدان راه آهن

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی