آیت‌الله هاشمی در همه سنگرها، حامی تمام عیار انقلاب بود

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی