مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم هادی خادم در شهر قم برگزار شد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی