مراسم شهادت حضرت معصومه (س) در بیت الحسن مجتبی (ع) برگزار شد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی