دو شهید و ۸ زخمی در حمله خمپاره ای به فوعه و کفریا + تصاویر دلخراش