پیام رئیس موسسه شیعه شناسی آمریکا درپی درگذشت هاشمی رفسنجانی