مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی