معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام تسلیت صادر کرد