برتری عدالت بر جود؛ نیاز جامعه اسلامی/ خدمت‌رسانی به مناطق محروم با وام‌ 3 درصد