ارتش اسرائیل از مرگ دهها سرباز صهیونیست در سال ۲۰۱۶ خبر داد