واکنش علمای بحرین به حکم اعدام انقلابیان در این کشور