تکذیب خبر کسالت آیت الله مکارم شیرازی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی