کمک مالی به شیعه سِی

حمایت مالی از شیعه سِی
حمایت از شیعه سِی

*۷۸۸*۹۷*۳۸۳۰#منابع خبری خبرخوان مذهبی شیعه سِی  1. جدیدترین مطالب سایت ایکس - شبهه

    چرا خداوند در سوره توبه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیاتی آورده است که امکان برداشت سو و نادرست از آنها وجود دارد؟ امروزه فرقه‌های انحرافی با سو برداشت از این آیات دست به خشونت می‌زنند. چرا آیات بطور شفاف بیان نشده‌اند که نیاز به چند نوع تفسیر در مورد آنها نباشد؟ (9 بازدید)


حمایت مالی از شیعه سِی